Regulamin:
Regulamin katalogu "Katalog AdBiz.pl. Katalog Stron Internetowych":

Zapoznanie si? z niniejszym regulaminem i zaakceptowanie go stanowi podstaw? do dodania w?asnej strony do katalogu Katalog.AdBiz.pl.

Aby zg?osi? stron? do katalogu musi ona spe?nia? nast?puj?c warunki:
  • do katalogu przyjmujemy tylko strony polskoj?zyczne;
  • witryna nie mo?e ?ama? polskiego ani mi?dzynarodowego prawa;
  • nie przyjmujemy stron erotycznych;
  • nie przyjmujemy stron, których tre?? powszechnie uznana jest za wulgarn? lub szkodliw?,
    a w szczególno?ci stron z tre?ciami rasistowskimi lub nak?aniaj?cymi do przemocy;
  • nie przyjmujemy stron z nielegalnym oprogramowaniem lub plikami audio/video;
  • nie przyjmujemy stron przygotowanych s?abo merytorycznie lub estetycznie;
  • nie przyjmujemy stron, które s? w fazie budowy, aby doda? stron? musi ona by? uko?czona;


Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia strony bez podania powodu.
Administrator katalogu nie odpowiada za tre?ci zawarte na stronach dodanych do katalogu.
Zastrzegamy sobie prawo do dowolnej zmiany powy?szego regulaminu.© 2006 AdBiz.pl. Pozycjonowanie Stron- Skuteczna reklama i promocja w internecie